Wednesday, October 2, 2019

Raymond Carver: GeçmişSORU
: Bazı şeyler yüzünden pişmanlık duyuyor musunuz?


RAYMOND CARVER: 'Şimdi', 'şu anda' hiçbir şeyi değiştiremem. Pişman olacak kadar güçlü değilim. O yaşam dilimi artık geçmiş durumda ve onun geçmiş olmasından pişmanlık duymuyorum. Şimdiki zamanda yaşamak zorundayım. O zamandaki yaşamın geçmiş olduğu öyle kesin ki bütün olanlar bir on dokuzuncu yüzyıl romanında okuduğum birisinin başına gelen şeyler kadar uzak bana. Geçmiş üstüne birkaç dakikadan fazla zaman harcamıyorum. Geçmiş gerçekten yabancı bir ülkedir ve işleri orada çok farklı bir biçimde yürütüyorlar.

No comments:

Post a Comment