Thursday, June 11, 2020

Ece Ayhan'ın İçerisi


Ece Ayhanın şiirinde Ece Ayhan yoktur. Bir çarkıfelekte dönenen persona, bir tür bizdurumundadır. Ece Ayhan, bizi, içinde kaybolduğu loglardan çıkarır ve o loglara diyalog yazar. Peruz, log yığınlarının içinde bir varak kişisidir ve Ece Ayhan’ın yazdığı diyalogla ete kemiğe bürünür, ‘sahiden yaşar’. Kınar, Dikran, Teodor Kasap toplanırlar, ‘varak’ iken ‘kitab’ olurlar.

Bu şiir, azınlıkları, ‘öteki’leri, felaketleri, şimdinin sokaklarını ve tarihin dipnotlarındaki sokakları anlatma iddiasındadır. İçeride olup bitenlere içeridekilerin gözleriyle bakmayan bir barbarın, bir yabanılın iddiaları. Bir antitarih, bir antişiir. İçerinin tarihi, içerinin şiiri.

Ece’nin kendisi bu şiirde nerededir derseniz, dışarıdadır, Türkiye’de.

[2013]

No comments:

Post a Comment